אלפון המשרד

הררי אוריאל
בית אל
מרכז שטחים פתוחים ויעור
מנהלת תיאום וקישור חקלאי - יהודה ושומרון