אלפון המשרד

מדאר אורי
מחסום ארז
מתאם (חקלאות)
מנהלת תיאום וקישור חקלאי - עזה