אלפון המשרד

קריגן ורד
מפקחת מבקרת
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-6581665