אלפון המשרד

נתנזון ויטלי
ראש ענף (בעלי חיים)
מעבדה למחלות עופות (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681906