אלפון המשרד

לדרמן יאיר
מפקח מבקר
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת