אלפון המשרד

יאיר מעיין
מנכ_ל רשות הבדואים
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
08-6268700