אלפון המשרד

מן יריב
בית דגן
מנהל אגף בכיר לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב
אגף לפיתוח - בדואים בנגב
03-9485716