אלפון המשרד

כ"ץ יפעת
ראש ענף (פרויקטים)
שירותים וטרינריים; מנהלה (שו"ט)
03-9681624

 

 

כ"ץ יפעתכ"ץ יפעתhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Yifatk.aspx