אלפון המשרד

גוטויליג ישי
יועץ מקצועי למנכ"ל
לשכת המנכ"ל
03-9485529