אלפון המשרד

יצחק אברבנאל
מרכז מקצעוי בכיר (תבואות חורף)
גידולי שדה
03-9485321

 

 

מבחן זני חיטה למספוא עמק יזרעאל, עונת 2020-2019מבחן זני חיטה למספוא עמק יזרעאל, עונת 2020-2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/wheat_varieties_test_for_jezreel_valley_fodder_-2019-2020_season.aspx11/07/2020 21:00:00
מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2019-2018מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2019-2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_2019.aspx18/01/2020 22:00:00
מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2018/19מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2018/19https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_emek_izrael_2019.aspx18/01/2020 22:00:00
סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2019סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_mivhan_zanim_2018_19.aspx