אלפון המשרד

ששון יוחנן
אחראי פיטוסניטציה
הגנת הצומח - אגף אקולוגיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681555
03-9681507