אלפון המשרד

דפני זאב
גנוסר
מרכז ארצי (מערכות סופראינטנסיביות)
דיג וחקלאות מים
04-6720424