אלפון המשרד

סנדלר אלכסנדר
מרכז אזור נגב
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-9945598
08-9933453