אלפון המשרד

גופמן אלכסנדרה
מרכזת אוסף מזיקים בחקלאות
אגף אקולוגיה (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681541
03-9681507