אלפון המשרד

גופמן אלכסנדרה
מרכזת אוסף מזיקים בחקלאות
הגנת הצומח - אגף אקולוגיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681541
03-9681507