אלפון המשרד

פיינגרש אלכסנדר
חדרה
מרכז בכיר שימור קרקע ניקוז ומים
מחוז המרכז; שימור קרקע וניקוז
04-6303424
04-6303408