אלפון המשרד

גורביץ` אלכס
מרכז ביקורת-נגב
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-8532018
08-8524815