אלפון המשרד

פרידזאיציק אלכסנדר
גילת
מרכז/ת ורפרנט/ית אזורי בכיר (מים והשקיה
מחוז הנגב; שימור קרקע וניקוז