אלפון המשרד

מזרחי עמית
מנהל אגף
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית
03-9681598
03-9681571