אלפון המשרד

פלונסקי אריאלה
בית דגן
מנהל תחום (ייצור לשוק המקומי, תבואות ותמ
גורמי ייצור
03-9485536
039485767