אלפון המשרד

אריק שמאי
מנהל אגף א' (הסגר)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681584
03-9681571