אלפון המשרד

לוי אסף
סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון - גורמי ייצור
גורמי ייצור