אלפון המשרד

אסף יצחקי
מנהל אגף בכיר
אגף ההתיישבות (תנופה)
03-9485497