אלפון המשרד

חסידים אבי
ראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681520 ,08-8521416