אלפון המשרד

קרייזל אבי
מרכז אזור ערבה
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית
08-6581665
08-6581929