אלפון המשרד

נחמני אבי
בית דגן
נהג/ת ב'
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש
09-485851