אלפון המשרד

אטיאס אבינועם
רכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8602102
04-8602128