אלפון המשרד

אביב לוי
אביב לוי
מדריך מחוזי (ריבוי, שתלנות, דוביום ונוריות)
תחום פרחים; מחוז השפלה וההר; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485646