אלפון המשרד

זרגרי אברהם
ירושלים
מנהל/ת תחום (מענקי השקעות)
חשבות וכספים
02-6290185
02-6290122