אלפון המשרד

אברהם סלמון
אבי סלמון
מדריך מחוזי ורפרנט בכיר (כלכלת הייצור)
כלכלת הייצור; מחוז גליל-גולן
04-6816100

 

 

תחשיב אבטיח לגרעינים לפיצוח בעל, 2019תחשיב אבטיח לגרעינים לפיצוח בעל, 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calculation_of_watermelon.aspx27/07/2020 21:00:00
תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_a.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_b.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_c_d.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק סגול, שנה א' (דצמבר 2018)תחשיב ארטישוק סגול, שנה א' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_segol_shana_a.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק ירוק, שנה א' ה (דצמבר 2018)תחשיב ארטישוק ירוק, שנה א' ה (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_yarok_shana_a.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק ירוק, שנים ב-ה (דצמבר 2018)תחשיב ארטישוק ירוק, שנים ב-ה (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_yarok_shanim_2_ad_5.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס, שנים יא-טו (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס, שנים יא-טו (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_11_ad_15.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס, שנים טז-כ (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס, שנים טז-כ (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_16_ad_20.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס, שנים ה-י (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס, שנים ה-י (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_5_ad_10.aspx09/07/2019 21:00:00