אלפון המשרד

השחר פפר איילת
מפקחת מבקרת נמל
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8602102
04-8602128