אלפון המשרד

שרף כמאל
מרכז/ת בכיר/ה (הסגר-צפון)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8602115
04-8623137