אלפון המשרד

פיקלר כרמלה
ראש ענף מעבדה בדיקות הרכב מזון
הגנת הצומח - אגף כימיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681557
03-9681582