אלפון המשרד

אנג'וני חיים
בית דגן
מנהל אגף בכיר (ניהול משברים וחוק ההתישבות
ניהול משברים והיערכות לשעת חירום
03-9485353