אלפון המשרד

גבאי כוכבה
בית דגן
רכזת לשכה בכירה
רשות לתכנון
03-9485572
03-9485811