אלפון המשרד

זכאי כוכבה
עפולה
ראש ענף (שירות לחקלאי)
מחוז העמקים
04-6489105
04-6489127