אלפון המשרד

דלאל ותד
ראש ענף (שירות לחקלאי)
מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6489101