אלפון המשרד

דנה יחילצ'יק
מנהלת תחום (סיכוני יבוא - ירקות)
הערכת סיכון נגעים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681577
03-9681571