אלפון המשרד

דוד שמש
מדריך מחוזי ורפרנט בכיר (גידולי קיץ)
גידולי שדה; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6423925

 

 

הנחיות לגידול חמצה - 2020הנחיות לגידול חמצה - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_himsa.aspx11/11/2020 22:00:00
סורגום שאינו פורח בשני מחזורי גידול (דו קצירי)סורגום שאינו פורח בשני מחזורי גידול (דו קצירי)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_nisui_surgom.aspx11/09/2017 21:00:00
השפעת ממשק השקיה ודישון על גרעיני אבטיח לפיצוח - חוות עכו 2012השפעת ממשק השקיה ודישון על גרעיני אבטיח לפיצוח - חוות עכו 2012https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/aspaat_memshak_hashkaya_avatiach_akko_2012.aspx01/05/2013 21:00:00
מועדי עקירה בזן הררי - חוות עכו 2012מועדי עקירה בזן הררי - חוות עכו 2012https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/egozey_adama_moadey-_akera.aspx01/05/2013 21:00:00
מיקוריזה בכותנהמיקוריזה בכותנהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mycorrhiza_cottna_havatakko_2012.aspx01/05/2013 21:00:00
חימצה - המלצות גידולחימצה - המלצות גידולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_gidul_himsa.aspx14/04/2013 21:00:00
מבחן זני חמניות , עכו 2012מבחן זני חמניות , עכו 2012https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hamanyot.aspx14/04/2013 21:00:00