אלפון המשרד

דהן דוד
מרכז בכיר מטה הדברה ידידותית
הגנת הצומח - אגף אקולוגיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8602113