​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אבי בן שושןיחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559904צור קשר
אבי נחמנינהג/ת ב'נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
אלשייך אבימפקח מקנהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6232914צור קשר
קרייזל אבימרכז אזור ערבהשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית08-6581665צור קשר
חסידים אביראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681520 ,08-8521416צור קשר
אלדר אבימנהל מדור לדגים ומנהל מעבדה לאבחון וירלימעבדה למחלות דגים (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים, מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט)03-9681760צור קשר
מאיר אבימנהל אגף בכיר תכנון ובקרהתכנון ובקרה (חט"ל)03-9485880צור קשר
אביב לוימדריך מחוזי (ריבוי, שתלנות, דוביום ונוריות)תחום פרחים, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485646צור קשר
חליגוא אביבהמזכירת מחלקהפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
אביגיל הלרמנהלת תחום גנים בוטנים וחקלאות יישוביתיער ואילנות (פקיד היערות)03-9485643צור קשר
פרל אביחימדען ראשימדען ראשיצור קשר
נחום אביחיממונה בטיחותמנהלה (שו"ט)03-9688934צור קשר
אביטל אוריםמנהלת תחום רווחהרווחה, מינהל ומשאבי אנוש03-9485459צור קשר
אביטל עותנימנהלת ענף משאבי אנושמינהל והכשרה (הגה"צ)03-9681596צור קשר
אטיאס אבינועםרכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
מונטיה אביעדרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אבירם ג'ונסוןמרכז מקצועי ראשי (חקלאות תומכת סביבה)אגרואקולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
בוריס אבן טובמנהל לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
אלקיס אברהםמנהל תחום (מועצות יצור חברות וחברות ממשלתיות)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485443צור קשר
מאיר אברהםיועץ שרמחוז העמקיםצור קשר
שוורץ אברהםמרכז בכיר מחוזי (שמור קרקע ,ניקוז ומים)מחוז השפלה וההר, שימור קרקע וניקוז03-9559965צור קשר
פלדמן אברהםמנהל ענף (מעקב, חוזים והתקשרויות)שימור קרקע וניקוז03-9485751צור קשר
אברהם סלמוןמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (כלכלת הייצור)כלכלת הייצור, מחוז גליל-גולן04-6816100צור קשר
טגנייה אגומאסרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
אגף ההתיישבות (גרעיני משימה)אגף ההתיישבות (גרעינים)צור קשר
דובב אגרירכז בכיר (הסגר)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602101צור קשר
אהד אפיקמנהל תחום (דבורים)דבורים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485309צור קשר
אלפרט אהודמנהל תחום (ענפי החי)גורמי ייצור039485757צור קשר
נבו אהודראש ענף (גידול מדגה סופראינטנסיבי)דיג וחקלאות מיםצור קשר
אהוד חנוךמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (זיתים)מטעים, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681468 צור קשר
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון