​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אבי בן שושןיחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559904צור קשר
אבי נחמנינהג/ת ב'נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
אלשייך אבימפקח מקנהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6232914צור קשר
קרייזל אבימרכז אזור ערבהשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית08-6581665צור קשר
חסידים אביראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681520 ,08-8521416צור קשר
אלדר אבימנהל מדור לדגים ומנהל מעבדה לאבחון וירלימעבדה למחלות דגים (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים, מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט)03-9681760צור קשר
מאיר אבימנהל אגף בכיר תכנון ובקרהתכנון ובקרה (חט"ל)03-9485880צור קשר
אביב לוימדריך מחוזי (ריבוי, שתלנות, דוביום ונוריות)תחום פרחים, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485646צור קשר
חליגוא אביבהמזכירת מחלקהפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
אביגאל חלפוןפקח לשכת כנותיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
אביגיל הלרמנהלת תחום גנים בוטנים וחקלאות יישוביתיער ואילנות (פקיד היערות)03-9485643צור קשר
פרל אביחימדען ראשימדען ראשיצור קשר
נחום אביחיממונה בטיחותמנהלה (שו"ט)03-9688934צור קשר
אביטל אוריםמנהלת תחום רווחהרווחה, מינהל ומשאבי אנוש03-9485459צור קשר
אביטל עותנימנהלת ענף משאבי אנושמינהל והכשרה (הגה"צ)03-9681596צור קשר
אטיאס אבינועםרכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
מונטיה אביעדרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אבירם ג'ונסוןמרכז מקצועי ראשי (חקלאות תומכת סביבה)אגרואקולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
בוריס אבן טובמנהל לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
אלקיס אברהםמנהל תחום (מועצות יצור חברות וחברות ממשלתיות)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485443צור קשר
מאיר אברהםיועץ שרמחוז העמקיםצור קשר
שוורץ אברהםמרכז בכיר מחוזי (שמור קרקע ,ניקוז ומים)מחוז השפלה וההר, שימור קרקע וניקוז03-9559965צור קשר
פלדמן אברהםמנהל ענף (מעקב, חוזים והתקשרויות)שימור קרקע וניקוז03-9485751צור קשר
אברהם סלמוןמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (כלכלת הייצור)כלכלת הייצור, מחוז גליל-גולן04-6816100צור קשר
טגנייה אגומאסרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
אגף ההתיישבות (גרעיני משימה)אגף ההתיישבות (גרעינים)צור קשר
דובב אגרירכז בכיר (הסגר)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602101צור קשר
אהד אפיקמנהל תחום (דבורים)דבורים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485309צור קשר
אלפרט אהודמנהל תחום (ענפי החי)גורמי ייצור039485757צור קשר
נבו אהודראש ענף (גידול מדגה סופראינטנסיבי)דיג וחקלאות מיםצור קשר
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון