​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
קריימר דינהראש גף (ניתוח מערכות)אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485365צור קשר
סלמאן דיקלהמשאבי אנוש (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681677צור קשר
אביב דיקלההבטחת איכות המכון הווטרנרי וממונה על השוויון המגדרי ויועצת המנכ"ל לקידום נשיםמכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681639צור קשר
דלאל ותדראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101 צור קשר
דליה ענומדריך מחוזי ורפרנט בכיר (יער משקי וצופני)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז השפלה וההר03-9681444צור קשר
יונה גטהון דליתמיקום ברירת מחדלמדען ראשיצור קשר
דן בכרךסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)עופות, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
שטרית דנהראש ענף (חוק הגליל)גורמי ייצורצור קשר
דנה יחילצ'יקמרכז בכירה (סיכוני יבוא- ירקות)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681577צור קשר
קוטלר דנה ימהרןרכזת לשכה בכירהרשות לתכנון03-9485949צור קשר
לסקה דנימתכנן (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז העמקים, שימור קרקע וניקוז03-9485360צור קשר
טל דנירכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומחצור קשר
ורנר דניאלמנהל תחום (פרויקטים ומשימות מיוחדות)שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO03-9485580צור קשר
אורלנסקי דניאלראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
סקוי דניאלמנהלמשק בעלי חיים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681625צור קשר
ניישטוט דניאלרכז בכיר פיקוח וטרינרייבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
דניאל ביקלמדריך מחוזי (בקר)בקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז המרכז
דניאל בן סימוןמדריך מחוזי (הנדסת הצומח)הנדסת הצומח וגנים בוטניים046303411צור קשר
דניאלה כפריהרבולוגיתהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681529צור קשר
דפנה זיומדריכה מחוזית (מטעים)מטעים, מחוז הנגבצור קשר
טיש פיגנבוים דפנהממונה (מועצות ייצור ויחסי חו"ל)ייעוץ משפטי03-9485431צור קשר
יוריסטה דפנהמנהלת אגף א' דוברות, תקשורת והסברהלשכת המנכ"ל, דוברות והסברה03-9485436צור קשר
דפנה קסרטומרכזת בכירה סקר יעוד קרקע וממ"גשימור קרקע וניקוז03-9485577צור קשר
דקלה דבי-נאורמנהלת תחום יצוא וקידום מכירות, יושבת ראש המועצה לזכויות מטפחיםסחר חוץ, זכויות מטפחים03-9485936צור קשר
פרג' דקררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
נחום דרורהמנהלת תחום (פיתוח הכפר)מחוז העמקים04-6489137צור קשר
חלבי האדימנהל ענף אזורימחוז העמקיםצור קשר
יובל הדנירופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-9910640צור קשר
היא-לי בונפילמרכזת חומר ריבוי ואקלום הדריםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי, חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם03-9681548צור קשר
היבא חאג' יחיאמנהלת תחום חומרים גנריים, מנהלת המעבדה לתכשירי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים03-9681536צור קשר