​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
דליה ענומדריך מחוזי ורפרנט בכיר (יער משקי וצופני)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז השפלה וההר03-9681444צור קשר
יונה גטהון דליתמיקום ברירת מחדלמדען ראשיצור קשר
דן בכרךסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)עופות, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
שטרית דנהראש ענף (חוק הגליל)גורמי ייצורצור קשר
דנה יחילצ'יקמנהלת תחום (סיכוני יבוא - ירקות)הערכת סיכון נגעים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681577צור קשר
קוטלר דנה ימהרןרכזת תאום ובקרהרשות לתכנון03-9485949צור קשר
לסקה דנימתכנן (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז העמקים, שימור קרקע וניקוז03-9485360צור קשר
טל דנירכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומחצור קשר
ורנר דניאלמנהל תחום (פרויקטים ומשימות מיוחדות)שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO03-9485580צור קשר
אורלנסקי דניאלראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
סקוי דניאלמנהלמשק בעלי חיים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681625צור קשר
ניישטוט דניאלרכז בכיר פיקוח וטרינרייבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
דניאל ביקלמדריך מחוזי (בקר)בקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז המרכז
דניאל בן סימוןמדריך מחוזי (הנדסת הצומח)הנדסת הצומח וגנים בוטניים046303411צור קשר
רוזמברג דניאלרו"ט לשכתי באר שבעשירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)08-6235755צור קשר
דניאלה כפריהרבולוגיתהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681529צור קשר
דפנה זיומדריכה מחוזית (מטעים)מטעים, מחוז הנגבצור קשר
טיש פיגנבוים דפנהממונה (מועצות ייצור ויחסי חו"ל)ייעוץ משפטי03-9485431צור קשר
יוריסטה דפנהמנהלת אגף א' דוברות, תקשורת והסברהדוברות והסברה03-9485436צור קשר
דפנה קסרטומרכזת בכירה סקר יעוד קרקע וממ"גשימור קרקע וניקוז03-9485577צור קשר
דקלה דבי-נאורמנהלת תחום יצוא וקידום מכירות, יושבת ראש המועצה לזכויות מטפחיםסחר חוץ, זכויות מטפחים03-9485936צור קשר
פרג' דקררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
נחום דרורהמנהלת תחום (פיתוח הכפר)מחוז העמקים04-6489137צור קשר
חלבי האדימנהל ענף אזורימחוז העמקיםצור קשר
יובל הדנירופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-9910640צור קשר
היא-לי בונפילמרכזת חומר ריבוי ואקלום הדריםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי, חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם03-9681548צור קשר
היבא חאג' יחיאמנהלת תחום חומרים גנריים, מנהלת המעבדה לתכשירי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים03-9681536צור קשר
מלכה הילהרכזת לשכה ב'אגף ירקות, אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
הילה ברקתרופאה וטרינריתתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681718צור קשר
הילה שילהרופאה וטרינרית תכשירים וטרינרייםתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681748צור קשר