​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
הילה זיסרמרכז בכיר פקיד יערות מרכז שפלהיער ואילנות (פקיד היערות)03-9559968צור קשר
הלל מלכהמנהל תחום (בקר)בקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485311צור קשר
יצחקי הראלרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת09-7960404 ,04-6303433צור קשר
הראל גרינבלטמדריך מחוזי (מיכון וטכנולוגיה)מיכון וטכנולוגיה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
חורוש וודיםרכז בכיר מסופים (אשדוד/כרם שלום)שירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - אגף הסגר צמחיםצור קשר
ווהב ווהבמרכז אזור צפוןהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602111צור קשר
קבלאן וחידמרכז/ת אזורי/ת ורפרנט/יתמחוז העמקים
נתנזון ויטליראש ענף (בעלי חיים)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681906צור קשר
אליעזר ויטמןרופא וטרינר מרחבי צפון (אגף פיקוח על מזון לבעלי חיים)האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים050-6241317צור קשר
מיטל וייס-בקאלרופאת לשכהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489120צור קשר
וייסמן טאטיאנהרופאה וטרינרית לשכת באר שבעשירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)08-6235755צור קשר
בלוב ולדימירמשק בעלי חיים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681660
גרשקוביץ ולדימירראש ענף פיקוח ותוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת09-7960404 ,04-6303433צור קשר
דרבקין ולדימירמנהל מעבדה, תחום איכות וטכנולוגיה של מוצרי דיגמעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681725צור קשר
בומברוב וליזרמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688949צור קשר
ספליארסקי ולריהמנהלת תחום טכסונומיה (פרפראים וכנימות עש)הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681575צור קשר
מולא וסיםסטודנט/ית חקלאות -פיצו_חיחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
אבי וסרמןמנהל שירותים וטרינריים בשדה (בפועל)לשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681614צור קשר
ופא דיאבאת שחברימדריכה מחוזית ורפרנטית (כלכלת היצור)כלכלת הייצור, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485653צור קשר
קריגן ורדמפקחת מבקרתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
ורד אגםממונה (כספים וחשבונות)כספים (שה"מ), שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485329צור קשר
פנסו ורדהארכיברשומות רפואיות לבעלי חיים (ארכיב) (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681626צור קשר
דפני זאבמרכז ארצי (מערכות סופראינטנסיביות)דיג וחקלאות מים04-6720424צור קשר
נונה זוקיןיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים04-8623647צור קשר
דניאלי זיומתמחה במשפטיםייעוץ משפטיצור קשר
ד"ר אורי זיו וטרינר נתב"גיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
דלה זיוהמרכז בכיר (אמרכלות)מחוז המרכז04-6303403צור קשר
מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688922צור קשר
ליאור זמיררופא לשכהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
נעמה זערוררופאה וטרינרית - אחראית בתי מטבחיים ופסדיםפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים, בתי מטבחיים (שו"ט)03-9681682צור קשר