​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
דלה זיוהמרכז בכיר (אמרכלות)מחוז המרכז04-6303403צור קשר
מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688922צור קשר
ליאור זמיררופא לשכהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
נעמה זערוררופאה וטרינרית - אחראית בתי מטבחיים ופסדיםפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים, בתי מטבחיים (שו"ט)03-9681682צור קשר
חוסיין חאזםרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
שרקאוי חאלדמרכז (מכוני רבייה)דיג וחקלאות מיםצור קשר
פאלח חאלדמפקח מקנהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489100צור קשר
חבצלת יחיאלימנהלת תחום (משאבי אנוש)משאבי אנוש (שה"מ), שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485344צור קשר
בנימין חגירכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
נויברגר חגיממונה (פיקוח מעגני דייג)דיג וחקלאות מיםצור קשר
שניר חגימנהל שירות ההדרכה והמקצועהנהלת שירות ההדרכה והמקצוע03-9485345צור קשר
דוביצקי דולב חגירכז (רכז ואפסנאות)רכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681935צור קשר
ברנר-בידרמן חגיתמנהלת תחום בכיר לתכנוןתכנון ופיתוח הכפר03-9485739צור קשר
עמר חגיתרכז (משאבי אנוש)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559908צור קשר
חגית ארזימרכז מקצועי ראשי מחוזי (ענף מטילות)מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), עופות050-6241517צור קשר
ח'יר חוסאםמנהל ענף אזורימחוז גליל-גולן04-6816110צור קשר
אעבדת חוסאםסטודנט חקלאות-משאבי אנושמשאבי אנוש02-6290144צור קשר
איוב חוסיייןיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים04-8623647צור קשר
בוקובזה חיהראש ענף (שימור קרקע ,ניקוז ומים)מחוז הנגב08-9920999צור קשר
אנג'וני חייםמנהל אגף בכיר (ניהול משברים וחוק ההתישבותניהול משברים והיערכות לשעת חירום03-9485353צור קשר
ממן חייםראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
תג'ר חייםמנהל אגף א' (ענפי שירות)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), אגף ענפי שירות03-9485387צור קשר
טולדנו חייםלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303414צור קשר
לגבס חייםבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681670 03-9681783צור קשר
חיים אורןמרכז מקצועי ראשי מחוזי (תמר ותאנה)מטעים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
לוי חייםמנהל תחום בינוי ופיתוחאגף ההתיישבות (תנופה)03-9485828צור קשר
גמרמן חיליקמנהלה (שו"ט), שירותים וטרינרייםצור קשר
בסאם חלבירופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-9910640צור קשר
אל קרינאוי חלילראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989
זועבי חלילמפקח מבקר (נמל), רכז/ת בכיר/ה (הסגר מעברי הירדן)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר