​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
חוסיין חאזםרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
שרקאוי חאלדמרכז (מכוני רבייה)דיג וחקלאות מיםצור קשר
פאלח חאלדמפקח מקנהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489100צור קשר
חבצלת יחיאלימנהלת תחום (משאבי אנוש)משאבי אנוש (שה"מ), שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485344צור קשר
בנימין חגירכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
נויברגר חגיממונה (פיקוח מעגני דייג)דיג וחקלאות מיםצור קשר
שניר חגימנהל שירות ההדרכה והמקצועהנהלת שירות ההדרכה והמקצוע03-9485345צור קשר
דוביצקי דולב חגירכז (רכז ואפסנאות)רכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681935צור קשר
ברנר-בידרמן חגיתמנהלת תחום בכיר לתכנוןתכנון ופיתוח הכפר03-9485739צור קשר
עמר חגיתרכז (משאבי אנוש)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559908צור קשר
חגית ארזימרכז מקצועי ראשי מחוזי (ענף מטילות)מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), עופות050-6241517צור קשר
ח'יר חוסאםמנהל ענף אזורימחוז גליל-גולן04-6816110צור קשר
אעבדת חוסאםסטודנט חקלאות-משאבי אנושמשאבי אנוש02-6290144צור קשר
איוב חוסיייןיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים04-8623647צור קשר
אנג'וני חייםמנהל אגף בכיר (ניהול משברים וחוק ההתישבותניהול משברים והיערכות לשעת חירום03-9485353צור קשר
תג'ר חייםמנהל אגף א' (ענפי שירות)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), אגף ענפי שירות03-9485387צור קשר
טולדנו חייםלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303414צור קשר
לגבס חייםבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681670 03-9681783צור קשר
חיים אורןמרכז מקצועי ראשי מחוזי (תמר ותאנה)מטעים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
לוי חייםמנהל תחום בינוי ופיתוחאגף ההתיישבות (תנופה)03-9485828צור קשר
גמרמן חיליקמנהלה (שו"ט), שירותים וטרינרייםצור קשר
בסאם חלבירופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-9910640צור קשר
אל קרינאוי חלילראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989
זועבי חלילמפקח מבקר (נמל), רכז/ת בכיר/ה (הסגר מעברי הירדן)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
פארס חמדרופא לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
זינאלדין חמודירכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489125צור קשר
חמוד חמודלימרכז (מרחב - צפון)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
חן רוזיליומנהלת תחום בקרה ופיקוח רשויות ניקוזשימור קרקע וניקוז03-9485568צור קשר
חן הניגרופאה וטרינרית ראשית רווחת בעלי חייםשירותים וטרינריים, צער בעלי חיים (שו"ט)03-9688901צור קשר
טוחי חנאןעוזר/ת ראשי/תייעוץ משפטי03-9485742צור קשר