​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
פארס חמדרופא לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
זינאלדין חמודירכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489125צור קשר
חמוד חמודלימרכז (מרחב - צפון)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
חן רוזיליומנהלת תחום בקרה ופיקוח רשויות ניקוזשימור קרקע וניקוז03-9485568צור קשר
חן הניגרופאה וטרינרית ראשית רווחת בעלי חייםשירותים וטרינריים, צער בעלי חיים (שו"ט)03-9688901צור קשר
טוחי חנאןעוזר/ת ראשי/תייעוץ משפטי03-9485742צור קשר
משה חנהראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז העמקים04-6489119צור קשר
טובי חנהראש תחום (מים לחקלאות)גורמי ייצורצור קשר
חנה מנשרובעורכת תוכן אתר אינטרנט - שה"מהנהלת שירות ההדרכה והמקצוע, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485303צור קשר
יחיא חנוךמרכז (מרחב - מרכז)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559930צור קשר
עיד חרבושרופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-9910640צור קשר
טאניה שאמלוסגנית חשבשירותים וטרינריים, מנהלה (שו"ט)03-9681717צור קשר
ד"ר אמה טברובסקימנהלת תחום פיתוח שיטות מולקולריות טרנסגנייםהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681531צור קשר
שושן טוביתמתכנן (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז המרכז04-6303426צור קשר
זק טטיאנהמרכז (חקלאות מים רבייה וגנטיקה)דיג וחקלאות מיםצור קשר
אילריונוב טטיאנהמנהלת תחום בכיר לפיתוח כלכלי חברתיתכנון ובקרה (חט"ל)03-9485741צור קשר
ביבי טלרכזת לשכה בכירהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485537צור קשר
שלומי טלמנהל תחום (כלכלה פרויקטים בקרה ופיתוח)שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO03-9485480צור קשר
טל שקולניקמרכז מקצועי ראשי (בקר)בקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485311צור קשר
טל וייל צמרתמרכזת בכירה סטנדרטים והסמכותשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - סטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה03-9681597צור קשר
חסן טלירכז/ת בכיר/ה (פיקוח וביקורת צפון-עונתי)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומח050-6985844 צור קשר
סטרץ טלילהמתכנן תכנוןמחוז הנגב08-9920985צור קשר
עבדמאלק טליעמפקח מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
טפטה פרדהמרכז (העמדת מידע לציבור)03-9485432 צור קשר
קסה טפרהמפקח מקנהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406
ביינה טקלהבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681783צור קשר
טרוסאו בזונק עובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9688909צור קשר
לדרמן יאירמפקח מבקרהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
יאיר מעייןמנכ_ל רשות הבדואיםהרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב08-6268700צור קשר
יאיר תמרימרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (ענפי קישוט ירוקים)תחום פרחים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303481צור קשר