​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
הרמתי יגאלמנהל אגף שתלנות וחומר ריבויהגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681511צור קשר
יגאל מירוןמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (גד"ש וירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303411צור קשר
חלימי יהודיתסגן/ית מנהל/ת מחוזמחוז השפלה וההר03-9559977צור קשר
כרמי יהודיתמנהל תחום (תשומות עבודה בענפי החקלאות)גורמי ייצור03-9485492צור קשר
לוי יהודיתרכזת לשכהיער ואילנות (פקיד היערות)03-9485816צור קשר
קורן יהושעראש ענף (חקירות - מרכז)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559921צור קשר
רונן יהושע איתןרכז/ת בכיר/ה (תפו"א, דרום -עונתי)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומחצור קשר
מורג יואבמנהל מחוז הנגבמחוז הנגב08-9920998צור קשר
קטלן יואבמפקח מבקרהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-9920999צור קשר
יואב יקירוטרינר מפקח של ועדת האתיקהאגף בעלי חיים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)050-6244368צור קשר
יואב גולןמדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש)גידולי שדה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303439צור קשר
יואב שענימרכז מקצועי ראשי מחוזי (בקר לחלב)בקר, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920999צור קשר
חן יובלרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
לוי יוחאימרכז פיקוח חקלאות אורגניתהגנת הצומח - סטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9581538צור קשר
תירוש יוחאימנהל תחום מידע ו-GISרשות לתכנון, תכנון ופיתוח הכפר03-9485484צור קשר
ששון יוחנןאחראי פיטוסניטציההגנת הצומח - אגף אקולוגיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681555צור קשר
עמירה יוכבדמרכז/ת (מענקי שחרור)חשבות וכספים02-6290184צור קשר
גמליאל יוכבדראש ענף (משכורת)חשבות וכספים02-6290129צור קשר
מטאנס יוליאנהרופאה וטרינרית מרחב צפוןפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינרייםצור קשר
מזור יוליהעובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9681707צור קשר
שפיר יוליהרכזת בכירה, שתלנות וחומר ריבוי גליל-גולןשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי050-6241785צור קשר
אברהמס יונתןמתכנן ורפרנט (גידול צמחי כיסוי)מחוז גליל-גולן, שימור קרקע וניקוז04-9853033צור קשר
יפת יונתןמפקח מקנהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
אבירם יוסימנהלבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681699, 03-9681787צור קשר
כהן יוסימפקח מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916צור קשר
חדד יוסימרכז זרעים בוטנייםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי08-6623849צור קשר
יוסי בן שחרמדריך מחוזי ורפרנט ענפי קישוט ירוקיםהנדסת הצומח וגנים בוטניים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז השפלה וההר03-9485666צור קשר
יוסי יוסףמרכז (תיאום מנהל והדרכה)כספים (שה"מ), שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485330צור קשר
יוסי פורטלמדריך מחוזי (שירות שדה)מחוז גליל-גולן04-6816100צור קשר
אירנה יוסיפוברופאת לשכהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406צור קשר