​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אבוקרט יחיאלמפקח מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
יחיאל שטיינמץמנהל תחום (פרחים)תחום פרחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485315צור קשר
פקר ילנהמנהלת פרוייקטיםאגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485363צור קשר
בלינדר ילנהעובדת מעבדהמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688922צור קשר
ניקולאייב ילנהמנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681734צור קשר
פינטו ימיתצער בעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688959צור קשר
ינון ג'ורנויועץ מנכ"ל (כלכלי)לשכת המנכ"ל03-9485292
חן יניבמתכנן (תכנון)מחוז גליל-גולן04-6816115, 050-6241195צור קשר
יניב סולנקופקח לשכת חדרהשירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)04-6303406צור קשר
רבינוביץ ינקומנהל תחום (רכש)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485393צור קשר
מריו ינקלביץרופא לשכהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
קחל יעלמנהל/ת תחום בכיר/ה מחקר כלכלה ואסטרטגיהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה04-6292363צור קשר
ועקנין יעלראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז הנגב08-9920979צור קשר
הזה יעלמרכזת ניסויי שדה לתכשירי הדברה לצרכי רישויהגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
אקנין יעלרכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8521416צור קשר
ברקוביץ יעלממונה (מרעה טבעי)גורמי ייצור039485576צור קשר
יעל פרוידנרייךדוברות והסברהצור קשר
יעל בן-דייןראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
יעל אביטלרכזת לשכה בכירההנהלת שירות ההדרכה והמקצוע, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485345צור קשר
בודניק בר יעלמנהלת תחום יבוא ורישוי היצואהמרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485274צור קשר
יעל ארבלרופאה וטרינרית נמל בן גוריון03-9792240צור קשר
פולג יעקבסמנכ"ל בכיר לסחר ושת"פ בינ"לשיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO, המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485562צור קשר
הרוש יעקבראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)039559932
אלעזר יעקבראש ענף (סיור )יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
יעקב גוטליבמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (הגנת הצומח בפרחים)הגנת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485661צור קשר
יעקב לוימרכז מקצועי ראשי בכיר - ניתוח מערכותהגנת הצומח - אגף כימיה03-9485622צור קשר
דאבוש יעקבמנהל תחום פיתוח תשתיותתכנון ובקרה (חט"ל)03-9485293צור קשר
שטרן יעקב-ניסיםממונה (מכרזים והתקשרויות)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
בוריס יעקובסוןמנהל המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, מנהל מעבדה לכלבתבריאות דבורים, מעבדה לכלבת (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681682, 03-9681711צור קשר
נשאוי יפהמנהלת ענף (רכש ולוגיסטיקה)שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)03-9681515צור קשר