​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
שקד לימורמשאבי אנוש (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681630צור קשר
לאון לימורכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688932צור קשר
לימור מזרחימרכזת (כספים וחשבונות)מינהל והכשרה (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681506צור קשר
בן-קנדיל לינורמשאבי אנוש (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688933צור קשר
שבתאי לינור
אינה ליסנינסקימדור מיקופלסמהמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688940 , 03-9681617צור קשר
רון ליעוזרכז/ת בכיר/ה (הסגר גשרים)הגנת הצומח - הסגר צמחים, הגנת הצומח02-9943492צור קשר
דרשני לירוןעוזר/ת ראשי/תייעוץ משפטיצור קשר
לירז פיקלרכזת לשכה ב'מחוז המרכז046303411צור קשר
פליטמן לירןסטודנטיתצער בעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681901צור קשר
זהבי מאיה, ד"רמנהלת תחום סקר ייעוד קרקע וחישהשימור קרקע וניקוז03-9485823צור קשר
בן ברוך מאיהרכז בכיר (בנא_מ-משאבים חומריים)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
פרץ מאיהכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681777צור קשר
מאיה תורןסטודנטית03-9485321צור קשר
מאיה שניט אורלנדממ"ר מטה (מליחות וקולחים)שירות שדה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485315צור קשר
מאיה בראלרופא וטרינר לשכתישירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)03-9681627 צור קשר
כפיר מאירמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)046489106צור קשר
נאור מאירמפקח מקנהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
מאג`ד מארקוסרופא לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
ליאת מואיזרופאת לשכהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406צור קשר
מוג'ירה יונסמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (מטעים)מטעים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303411צור קשר
בשארה מוחמדמתכנן ורפרנט אזורי בכיר (מגזר הבדואים)מחוז הנגב08-9920986צור קשר
מסראוה מוחמדראש ענף מעבדה בדיקות מספקטרומטריההגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת050-6241895 ,03-9681575צור קשר
מוחמד אבו טועמהמדריך מחוזי ורפרנט (ירקות בשטח פתוח)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז גליל-גולן04-6816100צור קשר
הלל מוטימרכז אזור שרוןהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת09-7960404, 04-6303433צור קשר
ד"ר יואב מוטרומרכז בכיר (חולייתנים וחלזונות)הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת050-6241716 ,03-9681528צור קשר
מולי זקסמרכז מקצועי ראשי מטה (טכנולוגיה ומצעים מנותקים)שירות שדה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485328צור קשר
ארנסטר מוניקהמרכז/ת בכיר/ה (הערכות לשעת חירום)ניהול משברים והיערכות לשעת חירום03-9485613צור קשר
לשקוביץ מוניקהרופאה וטרינרית מומחית בפרזיטולוגיהמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681690צור קשר
חאג' יחיא מועמרמנהל/ת תחום (ביטוח בחקלאות)השקעות ומימון03-9485319צור קשר