​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
בן מנשה מורסטודנט/ית חקלאות -ניהול משברים וחוק התיימשאבי אנושצור קשר
שחר מורראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז המרכז, שימור קרקע וניקוז04-6303425צור קשר
צרפתי מוריהמ"מ מרכז (יבוא יצוא)יבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681649צור קשר
הכהן יבין מורןרשמת זכויות מטפחיםזכויות מטפחים03-9485396צור קשר
מורן פחימהרכזת לשכה בכירהמחוז גליל-גולן04-6816102צור קשר
מיטב מאורמדריך מחוזי (מיכון וטכנולוגיה)מיכון וטכנולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז הנגבצור קשר
ביטון מיטלראש ענף (מימון והשקעות)השקעות ומימון03-9485519צור קשר
דיין מיטלסטודנט חקלאותמשאבי אנושצור קשר
ינקוביץ מיכאירכז/ת בכיר/ה (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומחצור קשר
אביגדור מיכאלראש ענף (מעבר לטרון)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
גבאי מיכאלראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)039559932צור קשר
פלדמן מיכאלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602103צור קשר
סוסונוב מיכאלמזכירותמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681669צור קשר
מיכאל נוימרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (סובטרופיים)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485629צור קשר
שאול מיכלרכזת לשכה ב'ייעוץ משפטיצור קשר
לאטי מיכלרכזת לשכהלשכת המנכ"ל03-9485532צור קשר
חנוביץציוני מיכלרופאה וטרינרית מרחב מרכזפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688962צור קשר
מיכל אברהםמרכז הדרכה בכיר (בעלי חיים)אגף בעלי חיים, אגף פירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485925צור קשר
ד"ר מיכל לויסמנכ"ל בכיר למינוף המו"פ החקלאימינוף המחקר ופיתוח (מו"פ) החקלאי והחדשנות03-9485475צור קשר
מזוז מיכלמנהלת תחום תכנון כוללתכנון ופיתוח הכפר03-945748צור קשר
ברוך מיכלרופאה וטרינריתתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688951צור קשר
מיכל מזוזמנהלת תחום פרויקטים לאומיים03-9485510צור קשר
אשטיבקר מילימעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681645צור קשר
בנגייב מילנהעובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9688909צור קשר
מרסלו מיקוליצקימנהל לשכה וטרינרית נגבלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
גולדמן מירבשירותים וטרינריים, תכשירים וטרינריים (שו"ט)03-9688952צור קשר
שרביט מירברכזת בכירה בנא_ממשק בעלי חיים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681600צור קשר
הדר-מאור מירבמרכזת (ייצוא ייחורים ושתילים)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9711098צור קשר
מירב חג'בימרכזת הדרכה בכירה (ענפי שירות)אגף פרחים והנדסת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485315צור קשר
קינסבראון מירימנהלת לשכהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489120צור קשר