​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
הלל מוטימרכז אזור שרוןהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת09-7960404, 04-6303433צור קשר
ד"ר יואב מוטרומרכז בכיר (חולייתנים וחלזונות)הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת050-6241716 ,03-9681528צור קשר
מולי זקסמרכז מקצועי ראשי מטה (טכנולוגיה ומצעים מנותקים)שירות שדה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485328צור קשר
ארנסטר מוניקהמרכז/ת בכיר/ה (הערכות לשעת חירום)ניהול משברים והיערכות לשעת חירום03-9485613צור קשר
לשקוביץ מוניקהרופאה וטרינרית מומחית בפרזיטולוגיהמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681690צור קשר
חאג' יחיא מועמרמנהל/ת תחום (ביטוח בחקלאות)השקעות ומימון03-9485319צור קשר
בן מנשה מורסטודנט/ית חקלאות -ניהול משברים וחוק התיימשאבי אנושצור קשר
שחר מורראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז המרכז, שימור קרקע וניקוז04-6303425צור קשר
הכהן יבין מורןרשמת זכויות מטפחיםזכויות מטפחים03-9485396צור קשר
מורן פחימהרכזת לשכה בכירהמחוז גליל-גולן04-6816102צור קשר
מיטב מאורמדריך מחוזי (מיכון וטכנולוגיה)מיכון וטכנולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז הנגבצור קשר
ביטון מיטלראש ענף (מימון והשקעות)השקעות ומימון03-9485519צור קשר
דיין מיטלסטודנט חקלאותמשאבי אנושצור קשר
ינקוביץ מיכאירכז/ת בכיר/ה (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומחצור קשר
אביגדור מיכאלראש ענף (מעבר לטרון)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
גבאי מיכאלראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)039559932צור קשר
פלדמן מיכאלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602103צור קשר
סוסונוב מיכאלמזכירותמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681669צור קשר
מיכאל נוימרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (סובטרופיים)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485629צור קשר
שאול מיכלרכזת לשכה ב'ייעוץ משפטיצור קשר
לאטי מיכלצור קשר
חנוביץציוני מיכלרופאה וטרינרית מרחב מרכזפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688962צור קשר
מיכל אברהםמרכז הדרכה בכיר (בעלי חיים)אגף בעלי חיים, אגף פירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485925צור קשר
ד"ר מיכל לויסמנכ"ל בכיר למינוף המו"פ החקלאימינוף המחקר ופיתוח (מו"פ) החקלאי והחדשנות03-9485475צור קשר
ברוך מיכלרופאה וטרינריתתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688951צור קשר
מיכל מזוזמנהלת תחום פרויקטים לאומייםיער ואילנות (פקיד היערות)03-9485510צור קשר
אשטיבקר מילימעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681645צור קשר
בנגייב מילנהעובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9688909צור קשר
מרסלו מיקוליצקימנהל לשכה וטרינרית נגבלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
גולדמן מירבשירותים וטרינריים, תכשירים וטרינריים (שו"ט)03-9688952צור קשר