​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
באום מירימעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681779צור קשר
מירי פלחראש ענף (הדרכה)מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
המבורגר מיריתמרכזת סקרים, ניטור ואיקלום חרקיםהגנת הצומח - אגף אקולוגיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681546צור קשר
מירית עמרנימנהלת תחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרההגנת הצומח - סטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9481526צור קשר
מירן חי נמרודימרכזת בכירה, איכות ומצויינותמינהל והכשרה (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681549צור קשר
צבח מלימנהל/ת תחום (הוצאות ותשלומים)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)02-6290137צור קשר
חורש מלימפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
ברוך-בלאו מלכהמרכז בכיר (אמרכלות)מחוז גליל-גולן04-6816105צור קשר
לוין מלכהמרכז/ת בכיר/ה (קליטה והערכה)מדען ראשיצור קשר
אילנה מלרמנהלת מעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחימעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681644 ,03-9681647צור קשר
יעל מלרהראלמנהלת תחום פיטופתולוגיההגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681534צור קשר
מצארווה ממדוחמתכנן תכנוןמחוז המרכז04-6303429צור קשר
ביטון מרגליתרכזת לשכה בכירהמדען ראשי03-9485553צור קשר
אקוה מרגליתכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681656צור קשר
סמירנוב מרגריטהמרכז (מחלות דגים)דיג וחקלאות מים04-6585877צור קשר
ציגלמן מרגריטהמדור מצעים ותרביות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681653צור קשר
מרגריטה וגמןמנהלת תחום עקומות דעיכה והכרה במעבדותשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מעבדה לשאריות חומרי הדברה, הגנת הצומח - אגף כימיה03-9681553צור קשר
ישראל מרדכירכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
מרק מרדכימפקח מקנהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100
דריי מרילעובדת מעבדהמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681715צור קשר
שמלה מריםראש ענף (פיקוח וביקורת)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8528829צור קשר
קאוצמן מריםעובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9688909צור קשר
מיטלמן מרינהראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9792860צור קשר
גינירובינשטיין מריסולמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681664צור קשר
מרסלו פלקרמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681680צור קשר
פרל מרקממונה (אגרומטאורולוגיה)שימור קרקע וניקוז03-9485746צור קשר
סלובודקין מרקנהג א'נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
שבתאי משהמנהל אגף בכיר-ביקורת פנימיתביקורת פנימית03-9485381צור קשר
גוטסמן משהמרכז/ת (איסוף נתוני גשם וסחף)התחנה לחקר הסחףצור קשר
גרינברג משהמפקח מבקר (נמל)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎04-6480362 ,02-9943492צור קשר